Често задавани въпроси

І. Какво е отоневрология? – Медицинска специалност, насочена към изследване и лечение на болестите на вътрешното ухо (периферни и централно разположени компоненти).

ІІ. Кои са основните симптоми, които налагат посещение при отоневролог? – Симптомите са основно две групи:

  1. При заболяване на органа на равновесието:

–          световъртеж и нарушено равновесие

–          пристъпен световъртеж без нарушено равновесие (най-често е свързан с промяна положението на тялото и главата – при лягане, ставане, навеждане или обръщане в леглото)

–          нарушено равновесие без световъртеж (засилва се в слабо осветена обстановка или при затваряне на очите – най-често под душа)

  1. При заболяване на слуховия орган:

–          Намаление на слуха с или без шум в ушите

–          Постоянен шум в едното или двете уши

–          Едностранно намален слух с или без наличие на шум.

ІІІ. Може ли заболяванията на вътрешното ухо да бъдат обективизирани с методите на образната диагностика (Скенер, Ядрено Магнитен Резонанс или Доплерова сонография)? – Не! Отоневрологичното изследване до този момент е единственият метод за поставяне на точна диагноза при заболяванията със световъртеж или слухови нарушения.

Правилният диагностичен подход в световната медицинска практика при наличие на изброените по-горе симптоми е първо консултация с отоневролог.

Необоснованото търсене на причините за световъртежния синдром чрез методите на образната диагностика (най-често Рентгенография на шийни прешлени) и доплерова сонография, често водят до погрешни диагнози.

При голям процент пациенти лекувани за световъртеж от шийно ошипяване, отоневрологичното изследване показва, а после се доказва, че се касае за мозъчен тумор  или множествена склероза, а това налага смяна на терапевтичния подход.

Отоневрологичната находка предизвикана от тумори, множествена склероза, патологични промени в шийният отдел на гръбначния стълб и др. е характерна.

При тези случаи отоневрологът е длъжен да назначи изброените по-горе изследвания с цел доказване и обективизиране  или отхвърляне на тези заболявания.

ІV. Какви са условията за посещение в кабинета? Може ли приема да бъде осъществен с направление от НЗОК? – Кабинетът не е в договорни отношения с НЗОК.

Прегледът е в рамките на около 1 час, което налага предварително записване.

V. Предоперативни изследвания