Болести на вътрешното ухо

Вътрешното ухо е съставено от два органа – слуховия и вестибуларния анализатор.

Голямато разнообразие от заболявания на вътрешното ухо могат да бъдат обобщени до следните оплаквания:

  • При увреда на слуховата частнамаление на слуха, придружено с шум в ушите.
  • При увреда на вестибуларния анализаторсветовъртеж и нарушено равновесие.
  • При увреда на слухово – вестибуларния анализатор (болестния процес засяга и двете компоненти на вътрешното ухо) симптомите са комбинации от първите две.

Наличието на един или няколко от изброените симптоми налагат спешна консултация с отоневролог.

Сензорните органи са особено чувствителни при засягане от патологичен процес и ненавременната диагностика и лечение може да доведе до трайни увреди.

Единствено и само чрез отоневрологично изследване може да бъде доказана болестната увреда, поставена точната диагноза и предписано правилно лечение.