Дейности

Кабинетът предлага пълния набор диагностични изследвания и манипулации в отоневрологията и ушно, носно и гърлените заболявания (УНГ, оториноларингология).

Оперативните интереси на д-р Георги Кукушев са предимно в областта на микроинвазивните операции на носа, гласните струни и ухото. Рутинните хирургични интервенции, като отстраняване на сливици, операция за корекция на носната преграда, поставянето на вентилационни тръбички при деца със серозен отит и други се извършват с най-модерна техника.

Болничното лечение и всички оперативни се извършват на територията на военна болница с най-съвременна апаратура.

 

д-р Георги Кукушев P1240804д-р Георги Кукушев
Аудиометрия

Аудиометрия

Отоневрологичното изследване се състои от:

  • Първичен преглед на външния слухов проход и тъпънчевите мембрани.
  • Изследване на слуха – аудиометрия, с която се обективизира вида и степента на загуба на слуха.
  • Тестове за спонтанен и провокиран нистагъм – изследването се извършва под очилата на Френцел.
  • Статокинетични проби– с тях се изследва фината координация на всички сензори, които вземат участие в пространственото ориентиране на пациента.
  • Ротаторен тест – с него се изследва функцията на полуокръжните канали, които се стимулират при ъглово ускорение.
  • Други (при определени случаи) – калорична проба, фистулна проба (при съмнение за възпалителен процес в средното ухо, преминаващ към вътрешното ухо)

НОВО –  Уникален метод за лечение на световъртеж, предизвикан от шийно ошипяване.

Информация за пациенти

Статокенетика - стол на Барани